۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۶ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۴ دي   
دکتر علی شریفی متخصص و جراح چشم ، فلوشیپ قرنیه   دانشیار
         
دکتر مجید شمس متخصص و جراح چشم ، فلوشیپ قرنیه   استادیار  
         
دکتر مهدی شریف زاده کرمانی متخصص و جراح چشم ، فلوشیپ گلوکوم

cv

 

استادیار

 

دکتر مهلا شادروان متخصص و جراح چشم   استادیار
دکتر انیس شمسی متخصص و جراح چشم، فلوشیپ استرابیسم    استادیار
دکتر آرش دانش طلب متخصص و جراح چشم،فلوشیپ شکبیه   استادیار  
دکتر امین زند متخصص و جراح چشم    استادیار