۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر

                                                                                                                                        

                                  برنامه ژورنال کلاب گروه چشم پاییز 98

 

ایام هفته

 

تاریخ

استاد

دستیار

سه شنبه

 

2/7/98

-

معارفه دستیاران جدیدالورود

سه شنبه

 

9/7/98

دکتر شریف زاده

دکتر عباسی

سه شنبه

 

16/7/98

دکتر کرباسی

دکتر شفا

سه شنبه

 

23/7/98

دکتر دانش طلب

دکتر حیاتی

سه شنبه

 

30/7/98

دکتر شریفی

دکتر کریمی

سه شنبه

 

14/8/98

دکتر سرحدی

-

سه شنبه

 

21/8/98

دکتر ناصری

دکتر برزگر

سه شنبه

 

28/8/98

دکتر شمس

دکتر معینی

سه شنبه

 

5/9/98

دکتر شریف زاده

دکتر فارسی

سه شنبه

 

12/9/98

دکتر شریفی

دکتر اشرفی

سه شنبه

 

19/9/98

دکتر شادروان

-

سه شنبه

 

22/9/98

دکتر کرباسی

دکتر شکفته

 

                                                              

                                                                                                                   دکتر علی شریفی

                                                                                                                  مدیر گروه چشم