۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

                                         

                                                                       برنامه کلاس دستیاران چشم پزشکی

ایام هفته

موضوع درس

استاد

شنبه

استرابیسم

دکتر کرباسی

یکشنبه

رتین یووآ

دکتر ناصری

دوشنبه

کنفرانس دستیاری

-

سه شنبه

-

ژونال کلاب  Attendig lectucre ) )

چهار شنبه

قرنیه گلوکوم اپتیک

دکتر شریفی دکتر شمس

پنج شنبه

نوروفتالمولوژی پاتولوژی - اربیت

دکتر شریف زاده دکتر شادروان دکتر شمسی