۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

 

     دکتر علی شریفی                                                   

 

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی                                                                             

 

مرتبه علمی : دانشیار

 

تخصص : متخصص و جراح چشم ، فلوشیپ قرنیه

 

آدرس ایمیل :sharifialiM@yahoo.com

 

شماره تماس : 31217464-034

 

شرح وظایف مدیر گروه